Workshop gastvrouwschap

Als secretaresse ben je dagelijks aan het regelen en organiseren. Je maakt afspraken, bespreekt vergaderingen en houdt agenda’s bij. Daarbij heb je voortdurend overleg met verschillende personen binnen en buiten het bedrijf.

Kortom, je gaat om met hoog en laag, oud en jong en dat vergt mensenkennis en aanpassingsvermogen. Voor zo’n baan zijn goede omgangsvormen onontbeerlijk.

Deze workshop helpt de deelnemers om zich die regels eigen te maken en toe te passen.

Onderwerpen:

  • Zakelijke kleding en persoonlijke uitstraling
  • gasten ontvangen op kantoor
  • omgang met collega’s en klanten
  • tafelmanieren.

Werkwijze Het programma bestaat uit een workshop (3 uur) en/of een etiquettelunch. Na een intakegesprek wordt een programma op maat afgestemd op de praktijk van de deelnemers.

Belangstelling?

Contact