“Beschaafd en smart: etiquetteregels smartphones en tablets”, door Hans Pieter van Stein Callenfels, 11 april 2012